-En viss New York feeling när jag beskar den ganska hårt.

-Gåata upp och gåata ner.

-Och till sist lite HDR lek.