-Man brukar säga att det är viktigt att välja rätt väg, annars kanske det inte går så bra. Den här valde just "FEL" väg.